NATUREN PÅ ROMSØ
HAR INTERNATIONAL BETYDNING

Romsø ligger i et Natura 2000 område der omfattet et af Danmarks 254 habitatområder og 113 fuglebeskyttelsesområder.  

Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særlig værdifuld natur. Områderne er udpeget i forbindelse med Danmarks implementering af EU's fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og beskytte truede naturtyper og plante- og dyrearter.  

Timeglas tjørn Romsø har en enestående natur med både skov, overdrev og mose. Faktisk består øen af ca. 9% mose-områder. På overdrevene ses mange hvidtjørn som nærmest danner form som et timeglas, fordi dådyrene spiser af dem.

Græsningsskov
Skoven bevares som ”græsningsskov”, dvs. en gammel skovdriftsform med skov og enge som græsses af dyr, der sikrer den særlige vegetation som findes på lysåbne arealer. Skov og naturstyrelsen har købt et antal træer på øen som ikke må fældes og som skal blive stående til de vælter eller går ud og nedbrydes på naturlig vis. Et antal døde og væltede træer får således lov at ligge og rådne op i skovbunden, for at sikre mange arter af biller og insekter.  

Skoven er domineret af bøge, men der findes også ask, eg og elletræer.  

Egene i den nordvestlige del er godt 200 år gamle, og i en fugtig lavning i skoven er der 150 år gamle askebevoksninger, hvilket ikke er almindeligt at se i danske skove. Der er desuden ellesumpe med rødel, og enkelte hestekastanjer er plantet for vildtets skyld.  

Af blomster i skoven findes mange ørnebregner, skovhundegræs, skovhullæbe, almindelig gedeblad, storkonval, skovskræppe og brombær. Der er de senere år lavet fire indhegninger med nyplantninger, for at forny den aldrende skov, og flere er på vej.   

Bevaring
Hvis Romsø skal bevares skovklædt, skal der løbende ske en skovforyngelse. Dette gøres i specielle indhegninger for at hindre dådyrene i at æde den nye generation af træer som skal afløse de gamle. Al ukrudtsbekæmpelse omkring de spæde træer sker manuelt, da der ikke må anvendes sprøjtemidler på Romsø. 

 

 
  NYHEDER OG
TILBUD
 
     
 

Teambuilding på en øde ø

Tag dine medarbejdere, kolleger eller kunder med på en uforglemmelig oplevelse

 
 

- se mere her

 
     
  Sejlads til Romsø starter igen d. 1. april 2024  
 

- se sejlplan og priser her

 
      
  Dåvildt jagt på Romsø  
 

- se mere her

 
      

Romsø Båden | Søndre Havnekaj 3 | 5300 Kerteminde | Tlf. +45 23 43 63 04 | Fax. +45 65 34 11 52 | Cookiepolitik | Persondatapolitik