Husene

LIVET PÅ ROMSØ

Gamle stengærde afslører, at store dele af Romsø tidligere har være underkastet landbrugsmæssig drift.

Langt op i tiden har øens ressourcer givet grundlag for en anselig befolkning. Da Johannes Larsen og Achton Friis besøgte Romsø i 1921 husede det lille samfund endnu over et halvt hundrede sjæle.

De ernærede sig for størstedelens vedkommende af landbrug og fiskeri, og de gav grobund for både skole, kro og købmandshandel.

Langt op i 1900-tallet var der seks forpagtninger på øen, men i 1960'erne blev det sidste landbrug nedlagt.

Stødet til øens endelige affolkning kom, da det i 1970 blev besluttet at automatisere Romsø Fyr. I 1990'erne forlod de sidste to fastboende øen, og i dag er den lille håndfuld huse på Romsø udelukkende benyttet til fritidsformål.

Kilde: Østfyn i Øjesyn, udgivet af
Kertemindeegnens Museer samt Nyborg og Omegns Museer

 

   "Ikke land tid efter, vi var flyttet til Romsø havde øen overbevist mig om, at det var på tide, nogen fortalte dens historie. Siden har jeg samlet materiale om øen og talt med en masse  mennesker, der har haft tilknytning hertil. Derfor vil jeg forsøge at tegne et billede af hvordan livet var tidligere og hvordan vores eget har været i de 12 år, vi har boet her."     

Fra forordet til bogen ROMSØ fra 1991 af Kirsten Kruse Hansen
Bogen kan købes ombord på Romsøbåden

 

 
  NYHEDER OG
TILBUD
 
     
 

Teambuilding på en øde ø

Tag dine medarbejdere, kolleger eller kunder med på en uforglemmelig oplevelse

 
 

- se mere her

 
     
  Sejlads til Romsø starter igen d. 1. april 2024  
 

- se sejlplan og priser her

 
      
  Dåvildt jagt på Romsø  
 

- se mere her

 
      

Romsø Båden | Søndre Havnekaj 3 | 5300 Kerteminde | Tlf. +45 23 43 63 04 | Fax. +45 65 34 11 52 | Cookiepolitik | Persondatapolitik